DOŁĄCZ DO ZESPOŁU!

Jeżeli chcesz zgłosić się do Fundacji "W Międzyczasie" by pozostać z nami na dłużej, przeczytaj poniższe informacje uważnie i wypełnij ankietę. link do ankiety znajduje się na dole strony, BĘDZIE AKTYWNY PODCZAS TRWANIA REKRUTACJI.
 1. Podaj jak najwięcej szczegółów, postaraj się wyczerpująco i precyzyjnie udzielić odpowiedzi na zadane pytania, podawaj nazwy instytucji i osób z/na rzecz których pracowałeś, wymień kursy oraz lata, w których je ukończyłeś/łaś oraz uprawnienia, które ewentualnie posiadasz.


 2. Czekaj na kontakt z naszej strony, będziemy kontaktować się i dobierać wolontariuszy w razie potrzeby. W pierwszej kolejności będziemy zapraszać osoby z odpowiednim doświadczeniem, później będziemy dobierać chętnych do rezerwowych grup w celu doszkolenia. Czas oczekiwania na pierwszy kontakt zależy od naszych potrzeb, dlatego może się tak zdarzyć, że zaprosimy Cię na rozmowę po dłuższym czasie od wypełnienia ankiety. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami-wypełnienie ankiety nie oznacza automatycznie, że to nastąpi. Ankieta zgłoszeniowa jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów. Na chwilę obecną nie zakładamy następnej rekrutacji w 2024 r. Informacje o kolejnym terminie pojawiają się tutaj.


 3. Rekrutacja do Fundacji osób zgłaszających się na wyjazd, składa się z kilku obowiązkowych etapów, każdy nich jest bardzo istotny. Wszystko to po to, żebyście mieli poczucie, że Wasze umiejętności i kompetencje mają realnie wkład w działania Fundacji oraz by zapewnić Wam jak najlepsze przygotowanie do działalności w fundacji zarówno w Polsce jak i poza nią. W procesie doboru do zespołu kierujemy się zasadą: „jakość nad ilość”. Dlatego nie jest możliwy wyjazd, bez wzięcia udziału we wszystkich etapach. Zakwalifikowanie do kolejnego etapu będzie poprzedzone informacją od nas, brak takiej informacji oznacza brak zakwalifikowania do następnego etapu:

  I etap: zbieranie zgłoszeń ankietowych
  II etap: szkolenie taktyczne, miejsce zostanie podane bliżej terminu szkolenia
  III etap: szkolenie medyczne
  IV etap: szkolenie psychologiczne

 4. Rekrutacja dla osób, które zgłaszają się do pomocy w kraju, składa się z obowiązkowych etapów:
  I etap: kontakt z naszej strony i rozmowa z psychologiem
  II etap: rozmowa w siedzibie w Warszawie
  III etap: szkolenie psychologiczne
 

POSZUKUJEMY W SZCZEGÓLNOŚCI

– osób z wykształceniem medycznym lub wyszkoleniem paramedycznym
– osób z doświadczeniem w służbach mundurowych, ale aktualnie znajdujących się poza służbą lub są w rezerwie
– osób, które jeździły na Ukrainę jako wolontariusze
– osób znających język ukraiński i/lub rosyjski
– osób z doświadczeniem bojowym (osoby które znalazły się pod ogniem pośrednim lub bezpośrednim)
– niekaranych
– osób chcących pomagać na rzecz Ukrainy, dyspozycyjnych do pracy na rzecz Fundacji w kraju
– osób chcących podnosić swoje kompetencje w obszarach związanych z działalnością Fundacji
– osób chcących nas wesprzeć w poniższych obszarach i znających się na m.in: PR, fundraisingu, logistyce, prowadzeniu szkoleń medycznych i taktycznych, łączności, naprawie samochodów oraz sprzętu, prawie, fotografii oraz montażu wideo, fizjoterapii
– osób, które maja pomysł, umiejętności i zaplecze, by pomóc w rozwoju Fundacji
– osób, potrafiących pracować w zespole, niejednokrotnie w stresie

358452068_6705927356097585_475940160496105387_n

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W ZAGRANICZNYCH MISJACH MEDYCZNYCH NA TERENACH OBJĘTYCH WOJNĄ LUB KRYZYSEM*

– masz wykształcenie medyczne albo minimum aktualne KPP potwierdzone zaświadczeniem
– masz szkolenie z medycyny pola walki (TCCC/CLS) potwierdzone zaświadczeniem lub jego realizacja do kolejnego etapu rekrutacji, jakim będzie szkolenie z taktyki (wiedza z tego zakresu będzie wymagana już w trakcie szkoleń przygotowujących do wyjazdu do UA)
– nie jesteś w czynnej służbie wojskowej, policji, straży granicznej, CBA, CBŚP, służbie celno-skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, ABW itp.
– masz prawo jazdy kat. B
– nie masz powyżej 50 roku życia
– nie przebywasz na stałe za granicą
– masz możliwość wyjazdu na dłużej niż min. 3 tygodnie
– masz brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w trudnych warunkach, w obciążeniu fizycznym i psychicznym

* nie dotyczy wolontariuszy chcących pozostać krajowym zapleczem wsparcia Fundacji

WKRÓTCE POJAWI SIĘ INFORMACJA O NOWYCH TERMINACH NABORU

REKRUTACJA NIEBAWEM

 

WSPARCIE FINANSOWE:

Rachunki bankowe PKO Bank Polski S.A.:

PL 22 1020 4900 0000 8302 3555 3747
EUR 86 1020 4900 0000 8502 3555 3758
USD 53 1020 4900 0000 8702 3555 3769

Skarbonki internetowe:
pomagam.pl/gh79rd

 

WSPARCIE RZECZOWE: