FUNDACJA "W MIĘDZYCZASIE"

Zapraszamy do kontaktu, w sprawie nawiązania współpracy, wywiadów lub tematów dotyczących fundacji:

fundacja@wmiedzyczasie.org

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną dołączeniem do grupy medyków bojowych dowiedz się więcej:

PRZEJDŹ NA STRONĘ REKRUTACJI

Istniejemy dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli chcą Państwo wesprzeć naszą działalność zapraszamy do kontaktu: 

wsparcie@wmiedzyczasie.org

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polskimi medykami pola walki znanymi jako grupa „W międzyczasie”. Od 2014 roku ratujemy rannych na froncie ukraińskich żołnierzy. Codziennie ryzykujemy własnym życiem, ponieważ wiemy, że nasi wschodni bracia walczą i giną za wolność całej Europy.

Nasze zadania często wykonujemy pod ostrzałem, w odległości kilkuset, a czasem nawet kilkudziesięciu metrów od pozycji rosyjskich wojsk. Działamy nieodpłatnie, często na własny koszt. Potrzebny do pracy sprzęt medyczny, finansujemy dzięki Waszej pomocy.

Chcąc wykorzystać nasze doświadczenie oraz sformalizować naszą działalność, podjęliśmy decyzję o powołaniu fundacji „W międzyczasie”

Nazwa nawiązuje do dobrowolnego i ochotniczego charakteru naszych działań. Sam czas odgrywa kluczową rolę, w podejmowanej przez nas codziennie, walce o ludzkie życie.

Nasza misja nie kończy się jednak na ukraińskim froncie. Konflikt dał nam motywację do poszerzenia naszych działań. Chcemy organizować i koordynować pomoc humanitarną dla krajów dotkniętych konfliktami. Podejmujemy się budowania struktur pomocowych i ochronnych, a także prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla organizacji i osób, które chcą pomagać w krajach objętych konfliktami lub klęskami żywiołowymi.

Za wolność naszą i Waszą!

 

WSPARCIE FINANSOWE:

Rachunki bankowe PKO Bank Polski S.A.:

PL 22 1020 4900 0000 8302 3555 3747
EUR 86 1020 4900 0000 8502 3555 3758
USD 53 1020 4900 0000 8702 3555 3769

Skarbonki internetowe:
pomagam.pl/gh79rd

 

WSPARCIE RZECZOWE: