WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Podczas naszej misji ratowania życia na pierwszej linii frontu wojny ukraińsko-rosyjskiej nie pobieramy wynagrodzenia ryzykując życiem bez korzyści majątkowych. Dlatego też potrzebujemy Waszego wsparcia, dzięki któremu będziemy mogli zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt oraz środki finansowe pozwalające nam działać.
Przekaż 1,5% swoich podatków na wsparcie ratowników pola walki ochotniczo pracujących w okopach walczącej Ukrainy!
 
Aby wspomóc nas 1,5% w zeznaniu podatkowym PIT trzeba wpisywać w kolumnach:
Numer KRS: 0000320750 (Stowarzyszenie Kazimierza Wielkiego) Podajemy cel szczegółowy 1,5%: Grupa w międzyczasie.
 

Nasze działania cieszą się dużym zainteresowaniem mediów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Wywiady z działaczami fundacji pojawiają się regularnie w krajowych mediach, stacjach radiowych i portalach informacyjnych. W mediach niezależnych, na kanałach najbardziej znanych influencerów, youtuberów i podcasterów zajmujących się geopolityką i aktualnymi wydarzeniami. 

Wywiad na kanale HISTORIA REALNA z Damianem Dudą, prezesem fundacji z 15 lipca 2023, liczył 200 tys. wyświetleń, natomiast rozmowa na kanale UKŁAD OTWARTY z 6 sierpnia 2023, liczyła 134 tys. wyświetleń.

Nasze media społecznościowe obserwuje ponad 38 tys. użytkowników. Tylko na Facebooku roczna ilość odwiedzin wynosi ponad 820 tys. Posty i tweety fundacji są regularnie udostępniane przez wpływowych dziennikarzy i influencerów, uznających nas za wiarygodne źródło informacji

Nasze zasięgi w mediach społecznościowych systematycznie rosną, a wraz z nimi powiększa się grono odbiorców o nowych dziennikarzy, polityków, analityków oraz osoby nie zajmujące się na co dzień kwestiami medycyny pola walki, ale wspierające naszą misję z potrzeby serca.

Działalność Fundacji „W międzyczasie” angażuje znaczne środki finansowe, głównie na pokrycie kosztów zakupów i eksploatacji sprzętu ratowniczego, szkoleń zespołów ratowników działających w strefie walk, utrzymanie floty samochodowej do realizacji naszych zadań czy też pokrycie kosztów dojazdu i wyżywienia w trakcie wykonywania naszej wolontarystycznej pracy.

 

Fundacja, za wsparcie finansowe czy też rzeczowe, w zależności od jego wielkości zobowiązuje się do:

1. Oficjalnych podziękowań zarówno w wersji drukowanej, jak i poprzez media społecznościowe oraz stronę internetową fundacji.

2. Umieszczenie sponsora w oficjalnym wykazie darczyńców dostępnym w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej fundacji.

3. Realizacji spotkania naszych ratowników ze wskazanym przez darczyńcę audytorium.

4. Udziału wolontariuszy fundacji w spotach i materiałach promujących działalność darczyńcy.

5. Zapraszania na cykliczne eventy dedykowane darczyńcom fundacji.

6. Organizacji szkolenia bądź seminarium dla wskazanej przez darczyńcę grupy osób.

7. Przetestowania przekazanych przez darczyńcę sprzętu i produktów w warunkach frontowych. Przygotowania ich recenzji z możliwością dalszej publikacji.

8. Realizacji materiałów audiowizualnych prezentujących wkład darczyńcy w realizację statutowej działalności fundacji.

9. Możliwości ekspozycji materiałów promocyjnych darczyńcy w siedzibie fundacji, jak również w trakcie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych oraz promocyjnych.

10. Umieszczenia znaków darczyńcy na przekazanym bądź sponsorowanym przez niego wyposażeniu.

zakres zobowiązań fundacji oraz czas ich trwania z tytułu udzielonego jej wsparcia zostanie ustalony po deklaracji pomocy ze strony darczyńcy.
Możesz przekazać nam niezbędny sprzęt oraz środki potrzebne do wykonywania naszej pracy. Wsparły nas następujące firmy:

 

WSPARCIE FINANSOWE:

Rachunki bankowe PKO Bank Polski S.A.:

PL 22 1020 4900 0000 8302 3555 3747
EUR 86 1020 4900 0000 8502 3555 3758
USD 53 1020 4900 0000 8702 3555 3769

Skarbonki internetowe:
pomagam.pl/gh79rd

 

WSPARCIE RZECZOWE: